Лечение

Лечение е процесът на възстановяване на здравето на пациента [1], когато в неговия организъм има болестни процеси или пациентът има някакви наранявания или физически травми. Лечението обикновено се провежда след направена диагноза и цели стимулиране и възстановяване на страдащите органи или системи в организма. Целта е пълно излекуване на организма, като при хроничните заболявания лечението може да бъде продължително, с междинни ремисии, да води до пълно излекуване в някои случаи, а в случаите когато това не е възможно се преминава към поддържащи терапии. За лечението се използват лекарства и лекарствени продукти. За лекуването на по-тежките хронични заболявания понякога се използват иновативни или алтернативни методи. В някои случаи, когато определен орган престане да функционира се прибягва и до трансплантации. Терапията (от гр. θεραπεία – лечение) е подход за възстановяване на здравния баланс в организма, това е медицинска наука, която изучава методите и средствата за прекратяване на болестния процес и възстановяване на нормалното състояние на организма. Видове терапия Според подхода Етиологична Цели преустановяване на болестния процес чрез отстраняване на причината, която го е предизвикала. Това е най-добрият и най-сигурен начин за лечение. Прилага се винаги, когато е възможно. Типичен пример за етиологична терапия е антибиотикотерапията – потискането на болестотворните микроорганизми с антибиотици. Патогенетична Цели спиране на развитието на болестния процес. Прилага се само в случаите, когато етиологичната терапия е невъзможна. Типичен пример за патогенетична терапия е инсулиновата терапия при диабетно болните. Техният панкреас не произвежда инсулин и единственият начин за лечение е чрез неговото инжективно въвеждане в организма на пациента. Симптоматична (Палиативна) Виж палиативни грижи Цели потискане и облекчаване на болестните признаци. Прилага се само като допълнение към етиологичната или патогенетичната терапия. Типичен пример за симптоматична терапия е аналгезията (обезболяването). Изключително вредно и погрешно е да се счита, че липсата на болестни признаци означава и липса на заболяване! Самолечението с обезболяващи, успокояващи и други симптоматични средства само маскира признаците на болестта, без да спира нейното развитие! Според използваните лечебни средства Фармакотерапия – Лечение чрез използване на лекарствени средства. Това е най-широко използваният вид лечение. Антибиотикотерапия -чрез използване на антибиотици. Фитотерапия – Фитотерапията е лечение чрез използване на лечебната сила на определени растения (билки). Извършва се от дипломирани лекари, които работят в официални здравни заведения. Почти всички емпирици спекулират, че използват този метод за лечение. Химиотерапия – Чрез използване на химични вещества и съединения, които са извлечени от природни източници (растения, микроорганизми, животински тъкани и органи) или са синтезирани по изкуствен път. Чрез медицински технологични устройства Осъществява се чрез комплекс от физически методи за въздействие върху болния организъм. Основните видове физикална терапия са: електротерапия – лечение чрез електричество: галванизация (електрофоретична терапия) – за въвеждане на лекарства през кожата, чрез използване на електрично поле УВЧ-терапия – лечение чрез ултрависокочестотно електрическо поле мануелна – масажи, свивания, разгъвания радиотерапия (лъчелечение) – чрез използване на лъчиста енергия: лазерна терапия – облъчване с лазерни лъчи, най-често за лечение на кожни болести рентгенотерапия – облъчване с рентегови лъчи, най-често за лечение на злокачествени тумори ултравиолетова терапия – облъчване с ултравиолетови лъчи, за укрепване на костната и имунната система спортна терапия – т.нар. „медицинска физкултура“, комплекс от упражнения за: коригиране на гръбначни изкривявания, раздвижване след операции и др. ултрасонотерапия – лечение чрез ултразвук, най-често за разбиване на камъни в бъбреците и пикочния мехур хидротерапия – част от натуропатията и физиотерапията, лечение чрез използване на горещи и студени душове, бани и водни масажи Според комуникацията Консултативна – вкл. Психотерапия, като методично прилагане на определени психологически техники за възстановяване на афективното равновесие на личността; Когнитивно поведенческа терапия Според методите Консервативна Осъществява се чрез физични, химични и биологични методи, за чието осъществяване не е необходимо хирургично въздействие върху тъканите и органите на болния организъм. Оперативна (Хирургична) – Осъществява се чрез пряко хирургично въздействие върху тъканите и органите на болния организъм. Терапия според предназначението лечебна терапия – терапия с цел излекуване поддържаща терапия – терапия по време на ремисии превантивна терапия иновативни терапии