Пациент

Пациентът е човек, който получава здравна помощ от лекар или друг медицински специалист. Това се отнася както за хората, така и за животните - те се лекуват от ветеринарни лекари и зоотхеници. Пациентите получават лечение, третиране на симптоми, както и изследвания, необходими за поставянето на правилната диагноза.

Както повечето медицински термини, думата пациент има произход от латински език - произлиза от латинското patiens, което означава търпелив човек. Студенти по медицина с повече чувство за хумор казват че всъщност пациент означава потърпевш - в което има както хумор, така и голяма доза истина. В предишните векове и хилядолетия много често пациентите са страдали жестоко поради погрешни представи на лекарите за същността на различните заболявания, за начина на поставяне на диагнозата и като последица - от крайно погрешни методи за лечение. Така например за период от няколко хиляди години се е смятало че в артериалните съдове тече не кръв, а въздух и функцията на артериите е да доставят чист въздух от белите дробове до органите и тъканите - очевидно е какви последици може да има подобна концепция за здравето и живота на един пациент. При днешното ниво на развитие на медицината и технологиите пациентите продължават да понасят страдания и болка - рядко лечебните процедури са приятни и релаксиращи с изключение на СПА - процедурите. Напредъкът обаче е безспорен - продължителността на живота на хората се е увеличила драстично и много заболявания, които само преди 30 години бяха равносилни на смъртна присъда, днес са лечими и качеството на живот на болните е доста по-добро. Болката и страданието са оправдани в хода на един лечебен процес, който в крайна сметка води до пълно или дори само частично оздравяване; коренно различна е ситуацията, при която лекарят не познава същността на заболяването и не може да постави правилна диагноза поради липса на базови теоритични познания. Последното може да се дължи на некомпетентност и в този случай се носи наказателна отговорност от страна на лекуващия; може и да се дължи на недостатъчно развитие на науката и технологиите и като следствие - невъзможност да се лекува дадено заболяване адекватно и според очакванията на пациента. Далеч не във всеки отделен клиничен случай е възможно да се определи с точност по коя от двете описани причини пациентът е подложен на неприятни усещания.

В много държави по света с различни закони и наредби са установени правата на пациента. Всеки пациент има право да получи своевременно и адекватно лечение според възможностите на медицината в дадения регион или конкретно лечебно заведение. Лекарят трябва да положи максималните възможни усилия, за да помогне на своя пациент и да излекува заболяването му по възможност дефинитивно. Тези права са безспорни и в рамките на общоприетия морал, но може би много по-малко внимание се отделя на задълженията на пациента - тъй като в зрелите общества хората имат не само права, но и задължения и всяка област на човешката дейност изисква и поемането на съответната лична отговорност. В медицината това правило е валидно с особена сила, тъй като от съответните действия или бездействия зависи човешки живот или здраве - като това е валидно и за лекаря, и за пациента. Пациентът трябва да спазва всички указания, дадени му от лекуващия лекар, да избягва всякакви фактори, които биха имали потенциален вреден ефект върху здравето му и едва тогава да изисква от лекаря подобряване на своя общ и локален здравен статус. Още Хипократ е казал: "Преди да искаш от мен да те лекувам, се откажи от това, което те разболява". В много случаи дори една елементарна промяна на навиците на живот би могла да доведе до бързо оздравяване или поне подобрение на хода на болестта. В много случаи вредните навици и неспазването на указанията на леквуащия лекар водят до пълен провал в приложеното лечение, колкото и адекватно и съвременно да е то.

www.dentalimplants.bg

www.maxillofacial-bg.com