Усложнения

Думата усложнение произлиза от корена сложен. Следователно усложнение като съществително се използва за ситуации, които стават по-сложни и неприятни - в най-общия случай. Възникват затруднения, положението се заплита, настава бъркотия, възникват допълнителни пречки и трудности. Поради лошото време настъпват усложнения в транспорта. Някаква случка предизвика усложнения в отношенията между хората. Усложнения в строителството настъпват при различни обстоятелства - например при изкопни работи започва да извира подпочвена вода и изкопът се наводнява.

В медицината усложнения се явяват ежедневно поради сложното устройство на човешкия организъм и поради влиянието на много и различни фактори върху човешкото здраве. Има дадени различни определения за усложнение - последици от едно заболяване, засягащи и други органи; нежелани реакции от прилагането на лечение и т.н. На английски се използва терминът complication, като напоследък дори и в българската медицинска терминология навлиза думата компликация. Терминът всъщност произхожда от латински - complicatio се превежда като усложнение, а комплициран означава усложнен. Понякога не е лесно да се различи едно усложнение от по-трудния и протрахиран заздравителен процес; много често има припокриване на термина усложнение и странична реакция. Смята се че страничната реакция (най-вече при лекарствените терапии) е нещо, което се проявява в хода на лечението, но не води до дискомфорт за пациента - което също е строго индивидуално, тъй като хората са различни и имат различен праг на чувствителност. Така например един неуравновесен тийнейджър с кипящи хормони би изпаднал в неистов ужас при наличието на преходен обрив в областта на лицето и шията, докато един здравомислещ човек на средна възраст не би обърнал и внимание на подобен страничен ефект.

Наличието на усложнение все още не означава провал в лечението. Много усложнения са преходни (транзиторни) и отзвучават в хода на оздравителния процес. Някои от тях водят до забавяне на оздравяването, а други дори не променят времето, за което протича то - водят единствено до дискомфорт и преходни промени в анатомията и физиологията на организма. Други усложнения са показателни за настъпващ провал в лечението и при липса на адекватна реакция от страна на лекуващия лекар положението на болния се влошава. В много ситуации дори няма възможност за реакция - при настъпило усложнение (поради сложността на физиологичните процеси в човешкия организъм) лечението става неуспешно, каквото и да направи лекуващият. В много случаи това става повод за съдебни спорове и повдигане на обвинения за лекарска грешка - като подобни казуси са изключително спорни, тъй като е много трудно да се установи дали усложнението настъпва поради некомпетентност от страна на лекаря, поради неспазване на дадените указания за хода на лечебния процес от страна на болния или поради тежестта и характера на заболяването, от което страда пациентът.

Съществуват и изключително опасни усложнения, които водят до трайни увреждания на организма - леки, средни и тежки телесни повреди. В Наказателния кодекс на всяка държава по света по възможност подробно е описана тежестта на една телесна повреда. Както вече стана въпрос, степените са най-общо три:

  1. Лека телесна повреда - разкъсно - контузни рани, охлузвания, одрасквания, синини и отчупени фрагменти от зъби

  2. Средна телесна повреда - фрактура на каквато и да било кост с изключение на носните, загуба на горен централен резец

  3. Тежка телесна повреда - загуба на сетивна функция (зрение, слух или обоняние), загуба на крайник, разкъсване на вътрешен орган или загуба на репродуктивната способност на индивида

Уреждането на спорове относно леки телесни повреди е предмет на Гражданско - процесуалния кодекс, докато за средни и тежки телесни повреди се носи и наказателна отговорност. Тъй като Наказателният кодекс е писан от лица с правна, а не с медицинска квалификация, в него далеч не са описани всички възможни усложнения и телесни повреди. Поради това при възникнал съдебен спор за всеки конкретен казус се налага съдът да решава доколко сериозна е телесната повреда.